Corporate Aztec International S.A

Strona Relacji Inwestorskich Aztec International S.A.

akcje

NAZWA (SKRÓT)

AZTEC INTERNATIONAL S.A. (azc)

NA RYNKU NEWCONNECT

26 LIPCA 2010 ROKU

WYEMITOWANYCH AKCJI

3 414 667

KOD ISIN

PLAZTEC00011

PRZYNALEŻNOŚĆ DO INDEKSÓW

NCINDEX

SEKTOR

MATERIAŁY BUDOWLANE

akcje

NAZWA (SKRÓT)

AZTEC INTERNATIONAL S.A. (azc)

NA RYNKU NEWCONNECT

26 LIPCA 2010 ROKU

WYEMITOWANYCH AKCJI

3 414 667

KOD ISIN

PLAZTEC00011

PRZYNALEŻNOŚĆ DO INDEKSÓW

NCINDEX

SEKTOR

MATERIAŁY BUDOWLANE