Corporate Aztec International S.A

Strona Relacji Inwestorskich Aztec International S.A.

Podstawowe dane finansowe

Nazwa pliku

Waga pliku

Nazwa pliku

Waga pliku

Nazwa pliku

Waga pliku

Nazwa pliku

Waga pliku

Nazwa pliku

Waga pliku

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe 2016

313 KB

Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe 2016

310 KB

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe 2015

312 KB

Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe 2015

309 KB

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe 2014

313 KB

Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe 2014

309 KB

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe 2013

313 KB

Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe 2013

308 KB

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe 2012

312 KB

Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe 2012

305 KB