Corporate Aztec International S.A

Strona Relacji Inwestorskich Aztec International S.A.

opinie biegłego

Opinia biegłego rewidenta 2023 - Jednostka

346 KB

Opinia biegłego rewidenta 2023 - Grupa Kapitałowa

347 KB

Opinia biegłego rewidenta 2022 - Jednostka

265 KB

Opinia biegłego rewidenta 2022 - Grupa Kapitałowa

267 KB

Opinia biegłego rewidenta 2021 - Jednostka

638 KB

Opinia biegłego rewidenta 2021 - Grupa Kapitałowa

611 KB

Opinia biegłego rewidenta 2020 - Jednostka

1.33 MB

Opinia biegłego rewidenta 2020 - Grupa Kapitałowa

1.36 MB

Opinia biegłego rewidenta 2019 - Jednostka

521 KB

Opinia biegłego rewidenta 2019 - Grupa Kapitałowa

606 KB

Opinia biegłego rewidenta 2018 - Jednostka

491 KB

Opinia biegłego rewidenta 2018 - Grupa Kapitałowa

494 KB

Opinia biegłego rewidenta 2017 - Jednostka

745 KB

Opinia biegłego rewidenta 2017 - Grupa Kapitałowa

1.67 MB

Opinia biegłego rewidenta 2016 - Jednostka

2.63 MB

Opinia biegłego rewidenta 2016 - Grupa Kapitałowa

1.8 MB

Opinia biegłego rewidenta 2015 - Jednostka

1.03 MB

Opinia biegłego rewidenta 2015 - Grupa Kapitałowa

1.06 MB

Opinia biegłego rewidenta 2014 - Jednostka

890 KB

Opinia biegłego rewidenta 2014 - Grupa Kapitałowa

936 KB

Opinia biegłego rewidenta 2013 - Jednostka

2.41 MB

Opinia biegłego rewidenta 2013 - Grupa Kapitałowa

2.47 MB

Opinia biegłego rewidenta 2012

1.2 MB

Opinia biegłego rewidenta 2011

774 KB