Corporate Aztec International S.A

Aztec logo białe - bez tła

Strona Relacji Inwestorskich Aztec International S.A.

ZARZĄD

ZARZĄD

PREZES ZARZĄDU

MAREK CIULIS

WICE PREZES

Rafał Cędrowski

RADA NADZORCZA

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Matthew De Graan

Członek Rady Nadzorczej

Henry De Graan

Członek Rady Nadzorczej

Sharon McKenzie

Sekretarz Rady Nadzorczej

Aneta Grząbka

Członek Rady Nadzorczej

Maciej Gramala