Corporate Aztec International S.A

Strona Relacji Inwestorskich Aztec International S.A.

Polityka dywidendowa

Spółka nie wypłacała dywidendy. Polityka dywidendowa co do wypłacenia dywidendy za 2017 rok zostanie ustalona podczas kolejnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w 2018 roku.