Corporate Aztec International S.A

Strona Relacji Inwestorskich Aztec International S.A.

Raporty espi

ESPI Raport Bieżący nr 4/2024 z dnia 10.07.2024 r.

Otrzymanie dywidendy od spółki zależnej Aztec UK

280 KB

ESPI Raport Bieżący nr 3/2024 z dnia 05.07.2024 r.

Decyzja o wypłacie dywidendy przez spółkę zależną Aztec UK

281 KB

ESPI Raport Bieżący nr 2/2024 z dnia 15.05.2024 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 15.05.2024 r.

281 KB

ESPI Raport Bieżący nr 1/2024 z dnia 04.04.2024 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 maja 2024 r.

281 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego ESPI nr 1/2024 z dnia 04.04.2024 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

140 KB

ESPI Raport Bieżący nr 14/2023 z dnia 28.11.2023 r.

Powiadomienie o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

283 KB

ESPI Raport Bieżący nr 13/2023 z dnia 04.08.2023 r.

Wstępne wybrane dane finansowe za II kwartał 2023 roku

285 KB

ESPI Raport Bieżący nr 12/2023 z dnia 07.06.2023 r.

Otrzymanie dywidendy od spółki zależnej Aztec UK

281 KB

ESPI Raport Bieżący nr 11/2023 z dnia 26.05.2023 r.

Decyzja o wypłacie dywidendy przez spółkę zależną Aztec UK

281 KB

ESPI Raport Bieżący nr 10/2023 z dnia 10.05.2023 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 10.05.2023 r.

282 KB

ESPI Raport Bieżący nr 9/2023 z dnia 10.05.2023 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 10.05.2023 r.

283 KB

ESPI Raport Bieżący nr 8/2023 z dnia 27.04.2023 r.

Wstępne wybrane dane finansowe za I kwartał 2023 roku

286 KB

ESPI Raport Bieżący nr 7/2023 z dnia 24.04.2023 r.

Korekta raportu bieżącego ESPI nr 5/2023 (Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 maja 2023 r. AZTEC International S.A.) i raportu bieżącego EBI nr 9/2023 (Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ na dzień 10.05.2023 r. AZTEC International S.A.).

282 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego ESPI nr 7/2023 z dnia 24.04.2023 r.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ - korekta

167 KB

ESPI Raport Bieżący nr 6/2023 z dnia 24.04.2023 r.

Korekta raportu bieżącego ESPI nr 4/2023 (Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 maja 2023 r. AZTEC International S.A.) i raportu bieżącego EBI nr 6/2023 (Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ na dzień 10.05.2023 r. AZTEC International S.A.).

283 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego ESPI nr 6/2023 z dnia 24.04.2023 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - korekta

145 KB

ESPI Raport Bieżący nr 5/2023 z dnia 31.03.2023 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 maja 2023 r.

282 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego ESPI nr 5/2023 z dnia 31.03.2023 r.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

134 KB

ESPI Raport Bieżący nr 4/2023 z dnia 31.03.2023 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 maja 2023 r.

282 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego ESPI nr 4/2023 z dnia 31.03.2023 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

136 KB

ESPI Raport Bieżący nr 3/2023 z dnia 31.03.2023 r.

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji dot. podwyższenia kapitału zakładowego na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego

281 KB

ESPI Raport Bieżący nr 2/2023 z dnia 29.03.2023 r.

Uchwała Zarządu w sprawie rekomendacji dot. podwyższenia kapitału zakładowego na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego

283 KB

ESPI Raport Bieżący nr 1/2023 z dnia 08.02.2023 r.

Wstępne wybrane dane finansowe za 2022 rok

286 KB

ESPI Raport Bieżący nr 11/2022 z dnia 14.10.2022 r.

Zawarcie istotnego kontraktu

282 KB

ESPI Raport Bieżący nr 10/2022 z dnia 29.06.2022 r.

Ustalenie ostatecznej wartości kontraktu

282 KB

ESPI Raport Bieżący nr 9/2022 z dnia 28.06.2022 r.

Zawarcie istotnego kontraktu

282 KB

ESPI Raport Bieżący nr 8/2022 z dnia 09.06.2022 r.

Rozpoczęcie negocjacji z kluczowym klientem

281 KB

ESPI Raport Bieżący nr 7/2022 z dnia 11.05.2022 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZ w dniu 11.05.2022 r.

282 KB

ESPI Raport Bieżący nr 6/2022 z dnia 14.04.2022 r.

Otrzymanie dywidendy od spółki zależnej Aztec UK

280 KB

ESPI Raport Bieżący nr 5/2022 z dnia 12.04.2022 r.

Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ

287 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego ESPI nr 5/2022 z dnia 12.04.2022 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - aktualizacja

136 KB

ESPI Raport Bieżący nr 4/2022 z dnia 11.04.2022 r.

Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 r.

288 KB

ESPI Raport Bieżący nr 3/2022 z dnia 08.04.2022 r.

Decyzja o wypłacie dywidendy przez spółkę zależną Aztec UK

288 KB

ESPI Raport Bieżący nr 2/2022 z dnia 05.04.2022 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 maja 2022 r.

288 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego ESPI nr 2/2022 z dnia 05.04.2022 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

139 KB

ESPI Raport Bieżący nr 1/2022 z dn. 17.01.2022r.

Zawarcie istotnej umowy kredytowej

289 KB

ESPI Raport Bieżący nr 10/2021 z dnia 27.07.2021r.

Otrzymanie decyzji o częściowym umorzeniu Subwencji PFR 1.0

282 KB

ESPI Raport Bieżący nr 9/2021 z dnia 20.07.2021r.

Zawarcie istotnego kontraktu

283 KB

ESPI Raport Bieżący nr 8/2021 z dnia 20.07.2021r.

Zawarcie istotnego kontraktu

284 KB

ESPI Raport Bieżący nr 7/2021 z dnia 30.06.2021r.

Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz 2022

290 KB

ESPI Raport Bieżący nr 6/2021 z dnia 18.06.2021r.

Zawarcie istotnego kontraktu

291 KB

ESPI Raport Bieżący nr 5/2021 z dnia 24.05.2021r.

Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii D na rynek NewConnect

282 KB

ESPI Raport Bieżący nr 4/2021 z dnia 19.05.2021r.

Rozpoczęcie negocjacji z kluczowym klientem

283 KB

ESPI Raport Bieżący nr 3/2021 z dnia 12.05.2021r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZ w dniu 12.05.2021 r.

283 KB

ESPI Raport Bieżący nr 2/2021 z dnia 07.04.2021r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 maja 2021 r.

288 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego ESPI nr 2/2021 z dnia 07.04.2021r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

136 KB

ESPI Raport Bieżący nr 1/2021 z dnia 06.04.2021r.

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 r.

282 KB

ESPI Raport Bieżący nr 13/2020 z dnia 03.12.2020r.

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji

284 KB

ESPI Raport Bieżący nr 12/2020 z dnia 17.11.2020r.

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji

283 KB

ESPI Raport Bieżący nr 11/2020 z dnia 02.11.2020r.

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji

283 KB

ESPI Raport Bieżący nr 10/2020 z dnia 16.10.2020r.

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji

283 KB

ESPI Raport Bieżący nr 9/2020 z dnia 29.09.2020r.

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji

283 KB

ESPI Raport Bieżący nr 8/2020 z dnia 06.08.2020r.

Wstępne dane finansowe za II kwartał 2020 roku

285 KB

ESPI Raport Bieżący nr 7/2020 z dnia 01.07.2020r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

290 KB

ESPI Raport Bieżący nr 6/2020 z dnia 29.05.2020r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2020 r.

282 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego ESPI nr 6/2020 z dnia 29.05.2020r.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

133 KB

ESPI Raport Bieżący nr 5/2020 z dnia 14.05.2020r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%

290 KB

ESPI Raport Bieżący nr 4/2020 z dnia 15.04.2020r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 maja 2020 r.

282 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego ESPI nr 4/2020 z dnia 15.04.2020r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

137 KB

ESPI Raport Bieżący nr 3/2020 z dnia 17.03.2020r.

Zmiana adresu siedziby Spółki

78 KB

ESPI Raport Bieżący nr 2/2020 z dnia 18.02.2020r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

282 KB

ESPI Raport Bieżący nr 1/2020 z dnia 21.01.2020r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 lutego 2020 r.

282 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego ESPI nr 1/2020 z dnia 21.01.2020r.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

133 KB

ESPI Raport Bieżący nr 8/2019 z dnia 08.11.2019r.

Zawarcie istotnych umów kredytowych

287 KB

ESPI Raport Bieżący nr 7/2019 z dnia 25.09.2019r.

Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz 2020

283 KB

ESPI Raport Bieżący nr 6/2019 z dnia 25.07.2019r.

Zakończenie negocjacji i zawarcie istotnej umowy

284 KB

ESPI Raport Bieżący nr 5/2019 z dnia 03.06.2019r.

Rozpoczęcie negocjacji z kluczowym klientem.

284 KB

ESPI Raport Bieżący nr 4/2019 z dnia 16.05.2019r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZ w dniu 15.05.2019 r.

284 KB

ESPI Raport Bieżący nr 2/2019 z dnia 04.04.2019r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 maja 2019 r.

282 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego ESPI nr 2/2019 z dnia 04.04.2019r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

109 KB

ESPI Raport Bieżący nr 1/2019 z dnia 03.01.2019r.

Zawarcie istotnej umowy

78 KB

ESPI Raport Bieżący nr 21/2018 z dnia 24.10.2018r.

Zakończenie negocjacji w sprawie zakupu działek i budowy nowej siedziby oraz podpisanie znaczących umów

80 KB

ESPI Raport Bieżący nr 20/2018 z dnia 17.10.2018r.

Powzięcie informacji o zakończeniu rozmów dotyczących zakupu akcji Aztec International S.A.

78 KB

ESPI Raport Bieżący nr 19/2018 z dnia 09.10.2018r.

Zakończenie negocjacji i zawarcie istotnych umów kredytowych

82 KB

ESPI Raport Bieżący nr 18/2018 z dnia 03.10.2018r.

Zgoda Rady Nadzorczej na zakup działki oraz rozpoczęcie negocjacji

79 KB

ESPI Raport Bieżący nr 17/2018 z dnia 07.09.2018r.

Zakończenie procesu sprzedaży nieruchomości i podpisanie umowy

80 KB

ESPI Raport Bieżący nr 16/2018 z dnia 08.08.2018r.

Przesunięcie terminu zakończenia procesu sprzedaży nieruchomości

79 KB

ESPI Raport Bieżący nr 15/2018 z dnia 25.07.2018r.

Rozpoczęcie negocjacji w sprawie pozyskania finansowania w formie kredytu celowego

79 KB

ESPI Raport Bieżący nr 14/2018 z dnia 24.07.2018r.

Kontynuacja istotnej umowy z kluczowym klientem

78 KB

ESPI Raport Bieżący nr 13/2018 z dnia 12.07.2018r.

Pozyskanie finansowania w formie pożyczki

80 KB

ESPI Raport Bieżący nr 12/2018 z dnia 12.07.2018r.

Zgoda Rady Nadzorczej na sprzedaż nieruchomości

78 KB

ESPI Raport Bieżący nr 11/2018 z dnia 10.07.2018r.

Rozpoczęcie negocjacji w sprawie pozyskania finansowania w formie pożyczki

79 KB

ESPI Raport Bieżący nr 10/2018 z dnia 09.05.2018r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZ w dniu 09.05.2018r.

79 KB

ESPI Raport Bieżący nr 8/2018 z dnia 06.04.2018r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 maja 2018r.

75 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego ESPI nr 8/2018 z dnia 06.04.2018r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

111 KB

ESPI Raport Bieżący nr 7/2018 z dnia 29.03.2018r.

Doręczenie pozwu przeciwko Aztec International S.A. o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.

76 KB

ESPI Raport Bieżący nr 6/2018 z dnia 14.02.2018r.

Nabycie akcji spółki zależnej Bimecom S.A.

79 KB

ESPI Raport Bieżący nr 5/2018 z dnia 09.02.2018r.

Zgoda Rady Nadzorczej na sprzedaż nieruchomości

76 KB

ESPI Raport Bieżący nr 3/2018 z dnia 08.02.2018r.

Opóźniona informacja poufna - rozpoczęcie negocjacji w sprawie sprzedaży nieruchomości

77 KB

ESPI Raport Bieżący nr 2/2018 z dnia 07.02.2018r.

Podjęcie negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki zależnej Bimecom S.A.

75 KB

ESPI Raport Bieżący nr 1/2018 z dnia 05.02.2018r.

Pozyskanie informacji o zainteresowaniu zakupem akcji Aztec International S.A.

78 KB

ESPI Raport Bieżący nr 12/2017 z dnia 18.10.2017r.

Zawarcie istotnej umowy - pozyskanie finansowania w formie kredytu celowego

80 KB

ESPI Raport Bieżący nr 11/2017 z dnia 12.10.2017r.

Zakończenie negocjacji w sprawie pozyskania finansowania w formie kredytu celowego

79 KB

ESPI Raport Bieżący nr 10/2017 z dnia 27.09.2017r.

Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz 2018.

77 KB

ESPI Raport Bieżący nr 9/2017 z dnia 25.07.2017r.

Zawarcie istotnej umowy

78 KB

ESPI Raport Bieżący nr 8/2017 z dnia 24.07.2017r.

Ustalenie warunków istotnej umowy

78 KB

ESPI Raport Bieżący nr 6/2017 z dnia 09.05.2017r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZ w dniu 09.05.2017r.

84 KB

ESPI Raport Bieżący nr 4/2017 z dnia 06.04.2017r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 maja 2017r.

77 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 4/2017 z dnia 06.04.2017r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

257 KB

ESPI Raport Bieżący nr 3/2017 z dnia 10.01.2017r.

Uzupełnienie raportu ESPI nr 7/2016: Zakończenie negocjacji i zawarcie istotnej umowy – pozyskanie finansowania w formie kredytu celowego

79 KB

ESPI Raport Bieżący nr 2/2017 z dnia 10.01.2017r.

Uzupełnienie raportu ESPI nr 6/2016: Zawarcie istotnej umowy

77 KB

ESPI Raport Bieżący nr 1/2017 z dnia 10.01.2017r.

Uzupełnienie raportu ESPI nr 5/2016: Ustalenie warunków istotnej umowy

77 KB

ESPI Raport Bieżący nr 7/2016 z dnia 25.11.2016r.

Zakończenie negocjacji i zawarcie istotnej umowy - pozyskanie finansowania w formie kredytu celowego

77 KB

ESPI Raport Bieżący nr 6/2016 z dnia 13.10.2016r.

Zawarcie istotnej umowy

76 KB

ESPI Raport Bieżący nr 5/2016 z dnia 28.09.2016r.

Ustalenie warunków istotnej umowy

77 KB

ESPI Raport Bieżący nr 4/2016 z dnia 17.08.2016r.

Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.

74 KB

ESPI Raport Bieżący nr 3/2016 z dnia 10.05.2016r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZ w dniu 10.05.2016r.

284 KB

ESPI Raport Bieżący nr 1/2016 z dnia 08.04.2016r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

77 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego ESPI nr 1/2016 z dnia 08.04.2016r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 maja 2016r.

252 KB

ESPI Raport Bieżący nr 3/2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZ w dniu 08.05.2015r.

78 KB

ESPI Raport Bieżący nr 1/2015

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 maja 2015r.

89 KB

ESPI Raport Bieżący nr 6/2014

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na ZWZ w dniu 08.05.2014r.

76 KB

ESPI Raport Bieżący nr 4/2014

Informacja o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5%

77 KB

ESPI Raport Bieżący nr 3/2014

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 maja 2014r.

82 KB

ESPI Raport Bieżący nr 2/2014

Transakcje osoby zobowiązanej nieprzekraczające 5.000 euro

75 KB

ESPI Raport Bieżący nr 1/2014

Transakcje osoby zobowiązanej nieprzekraczające 5.000 euro

76 KB

ESPI Raport Bieżący nr 8/2013

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na NWZA w dniu 25.04.2013r.

73 KB

ESPI Raport Bieżący nr 7/2013

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na ZWZA w dniu 25.04.2013r.

73 KB

ESPI Raport Bieżący nr 4/2013

Transakcje osoby zobowiązanej przekraczające 5.000 euro

72 KB

ESPI Raport Bieżący nr 3/2013

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

79 KB

ESPI Raport Bieżący nr 2/2013

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

82 KB

ESPI Raport Bieżący nr 1/2013

Transakcje osoby zobowiązanej nieprzekraczające 5.000 euro

77 KB

ESPI Raport Bieżący nr 4/2012

Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

75 KB

ESPI Raport Bieżący nr 3/2012

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na ZWZA

78 KB

ESPI Raport Bieżący nr 1/2012

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

84 KB

Projekty uchwał ZWZA

535 KB

ESPI raport bieżący nr 12/2011

Zakup akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych

71 KB

ESPI raport bieżący nr 11/2011

Sprzedaż akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych

71 KB

ESPI raport bieżący nr 8/2011

Rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 8 listopada 2011r. na wniosek akcjonariusza

76 KB

ESPI raport bieżący nr 7/2011

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

78 KB

ESPI raport bieżący nr 6/2011

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Aztec International S.A.

72 KB

ESPI raport bieżący nr 5/2011

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w liczbie głosów

74 KB

ESPI raport bieżący nr 4/2011

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w liczbie głosów

74 KB

ESPI raport bieżący nr 3/2011

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w liczbie głosów

74 KB