Corporate Aztec International S.A

Strona Relacji Inwestorskich Aztec International S.A.

Sprawozdania finansowe roczne

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023

2 MB

Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023

1 MB

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022

2 MB

Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022

1 MB

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021

2 MB

Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021

1 MB

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020

2 MB

Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020

1 MB

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019

1 MB

Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019

1 MB

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018

901 KB

Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018

805 KB

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017

864 KB

Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017

916 KB

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016

999 KB

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016

313 KB

Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016

969 KB

Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016

310 KB

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015

1 MB

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015

312 KB

Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015

1 MB

Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015

309 KB

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014

883 KB

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014

313 KB

Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014

620 KB

Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014

309 KB

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013

1 MB

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013

313 KB

Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013

1 MB

Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013

308 KB

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012

4 MB

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012

312 KB

Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012

4 MB

Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012

305 KB

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011

3 MB

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011

2 MB

Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011

35 KB