Corporate Aztec International S.A

Strona Relacji Inwestorskich Aztec International S.A.

Akcjonariat

Imię i nazwisko/nazwa Liczba posiadanych akcji Procent udziału w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji Procent udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
Matthew de Graan
1 118 018
32,74%
32,74%
Henry de Graan
1 089 738
31,91%
31,91%
Hamade, LLC
291 667
8,54%
8,54%
pozostali akcjonariusze
915 244
26,81%
26,81%
Suma
3 414 667
100,00%
100,00%