Corporate Aztec International S.A

Strona Relacji Inwestorskich Aztec International S.A.

O firmie

Aztec International S.A. jest uznawany za lidera rynku w przemysłowym malowaniu proszkowym elementów złącznych w Europie. Jest również wyłącznym dystrybutorem produktów wytwarzanych w ramach Grupy Aztec, podkładek Master Seal®, wysokiej jakości kołnierzy uszczelniających Master Flash®, kalot oraz innych rozwiązań uszczelniających i mocujących.

W portfolio produktów firmy znajdują się również kotwy, nity i wkręty. Oferta wkrętów obejmuje wkręty samowiercące i samogwintujące ze stali węglowej ocynkowanej galwanicznie, wkręty ze stali nierdzewnej oraz wkręty samowiercące bimetaliczne. Większość z tych produktów oferowana jest również w wersji pomalowanej proszkowo. Możliwe jest dopasowanie koloru powierzchni elementu mocującego do elewacji, dachu czy sufitu, w niemal identycznym odcieniu, z uwzględnieniem poziomów połysku i struktury farby. Unikalna i stale rozwijana technologia Master Coat®, a także zaprojektowane przez Aztec wysokowydajne maszyny do malowania proszkowego , pozwalają zapewnić najwyższą jakość aplikacji farby proszkowej na większości rodzajów elementów złącznych. Różne typy maszyn pozwalają poradzić nam sobie nawet z najtrudniejszymi zadaniami, niezależnie od tego, czy jest to malowanie dużych ilości standardowych elementów złącznych, specjalnych wkrętów TORX®, długich wkrętów do paneli kompozytowych czy kalot. Program badawczo-rozwojowy oparty na naszym własnym know-how, wraz z precyzyjną wewnętrzną kontrolą jakości zapewniają utrzymanie wysokiego poziomu jakości produktów i usług. Obsługa klienta, gwarantowane właściwości produktów, krótkie terminy dostaw i możliwość spersonalizowanych produktów – wszystko to przyczynia się do wysokich standardów Aztec.

Aztec International S.A. jest partnerem Aztec Washer Co Inc. z siedzibą w Kalifornii, USA. Firma została założona w 1968 roku przez Henry’ego De Graana i od tego czasu Aztec Washer nieprzerwanie wyznacza najwyższe standardy w produkcji podkładek wulkanizowanych z EPDM i kołnierzy uszczelniających wykonanych z EPDM/silikonu. Wiodąca pozycja na rynku Aztec Washer i prawie 50-letnie doświadczenie handlowe zapewniają silne wsparcie dla biznesu Aztec International.

Wykaz jednostek zależnych

W skład Grupy Kapitałowej oprócz jednostki dominującej Aztec International S.A. wchodzi:

 • Aztec (U.K.) Ltd., 155 Wellingborough Road, Rushden, Northamptonshire NN10 9TB, Wielka Brytania. Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów metalowych oraz złączy, śrub i uszczelniaczy gumowych. Jednostka dominująca posiada 100% udziałów i liczby głosów w spółce zależnej. Czas trwania jednostki jest nieoznaczony.

HISTORIA

 • 17.04.2024

  Powierzenie funkcji Prezesa Zarządu Spółki Panu Rafałowi Cędrowskiemu.

 • 12.04.2024

  Rezygnacja Pana Marka Ciulis z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

 • 06.06.2023

  Otrzymanie dywidendy od spółki zależnej Aztec UK.

 • 10.05.2023

  Podjęcie uchwały przez NWZ Spółki AZTEC International S.A. w przedmiocie ustanowienia Programu Motywacyjnego dla Członków Kadry Menedżerskiej oraz Pracowników Spółki i jej podmiotów zależnych.

 • 30.03.2023

  Powołanie Członka Zarządu Spółki - Prezesa Zarządu Pana Marka Ciulis na kolejną 5-letnią kadencję.

 • 11.05.2022

  Podjęcie uchwały przez ZWZ Spółki AZTEC International S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021.

 • 14.04.2022

  Otrzymanie dywidendy od spółki zależnej Aztec UK.

 • 09.09.2021

  Powołanie Członka Zarządu Spółki - Wiceprezesa Zarządu Pana Rafała Cędrowskiego na kolejną 5-letnią kadencję.

 • 18.06.2021

  Zawarcie istotnego kontraktu o wartości 1.3 mln EUR.

 • 12.05.2021

  Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020.

 • 04.02.2021

  Zmiana Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, od dnia 4 lutego 2021 roku, tę funkcję będzie pełnił Pan Matthew De Graan.

 • 01.07.2020

  Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej - Pani Sharon McKenzie.

 • 17.03.2020

  Zmiana adresu siedziby Spółki - Tarnowo Podgórne, ul. Sowia 13C.

 • 25.07.2019

  Zakończenie negocjacji i zawarcie istotnej umowy o wartości 2.2 mln EUR.

 • 24.10.2018

  Zakończenie negocjacji w sprawie zakupu działek i budowy nowej siedziby oraz podpisanie znaczących umów.

 • 03.10.2018

  Zgoda Rady Nadzorczej na zakup działki w Tarnowie Podgórnym oraz rozpoczęcie negocjacji.

 • 07.09.2018

  Zakończenie procesu sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Bułgarskiej 63/65 w Poznaniu i podpisanie umowy.

 • 18.10.2017

  Zawarcie istotnej umowy - pozyskanie finansowania w formie kredytu celowego o wartości 800 tys. EUR.

 • 13.10.2016

  Zawarcie istotnej umowy o wartości 1 mln EUR.

 • 30.07.2014

  Powołanie jednostki zależnej BIMECOM S.A.

 • 08.10.2013

  Zawarcie istotnej umowy handlowej o wartości 900 tys. EUR.

 • 01.02.2013

  Zbycie udziałów w spółce zależnej Aztec Dichtscheiben GmbH.

 • 20.09.2012

  Zawarcie istotnej umowy o wartości 850 tys. EUR.

 • 25.01.2012

  Podpisanie znaczącej umowy handlowej na lata 2012-2014 o wartości 900 tys. EUR.

 • 01.01.2012

  Zmiany w Zarządzie - powołanie nowego Członka – Wiceprezesa Zarządu Pana Rafała Cędrowskiego.

 • 01.08.2011

  Przejęcie 2 spółek - dystrybutorów akcesoriów budowlanych z Anglii i Niemiec.

 • 27.07.2011

  Podpisanie umowy handlowej w o wartości 700 tys. EUR

 • 26.07.2010

  Oficjalny debiut Spółki na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • 06.2010

  Instalacja nowatorskiej maszyny do malowania kalot.

 • 04.2010

  Uzyskanie Europejskiej Aprobaty Technicznej na wkręty farmerskie.

 • 01.01.2009

  Implementacja zintegrowanego systemu zarządzania CDN XL.

 • 08.08.2008

  Zmiana statutu firmy i przekształcenie w spółkę akcyjną, powstanie Aztec International S.A.

 • 2007

  Wzrost możliwości produkcyjnych do 1 000 000 wkrętów dziennie poprzez uruchomienie czwartej maszyny.

 • 21.05.2007

  Zmiana na stanowisku Prezesa, zarząd nad firmą obejmuje Pan Marek Ciulis.

 • 21.05.2007

  Zmiana nazwy firmy na Aztec International.

 • 2004

  Uruchomienie trzeciej maszyny do malowania i składania.

 • 10.12.2003

  Zmiana siedziby firmy na Poznań.

 • 15.07.2003

  W szeregi firmy wstępuje Pan Marek Ciulis w charakterze prokurenta.

 • 07.2002

  Podwojenie mocy produkcyjnych poprzez uruchomienie drugiej maszyny.

 • 11.2001

  Uruchomienie pierwszej maszyny do składania i malowania.

 • 31.08.2001

  Powstanie firmy Aztec Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kaźmierzu Wlkp., wpis do KRS pod numerem 000038635.