Corporate Aztec International S.A

Strona Relacji Inwestorskich Aztec International S.A.

Walne zgromadzenie

15.V.2024 r.

Zwyczajne WZ

10.V.2023 r.

Nadzwyczajne WZ

10.V.2023 r.

Zwyczajne WZ

11.V.2022 r.

Zwyczajne WZ

12.V.2021 r.

Zwyczajne WZA

30.VI.2020 r.

Nadzwyczajne WZA

13.V.2020 r.

Zwyczajne WZA

17.II.2020 r.

Nadzwyczajne WZA

15.V.2019 r.

Zwyczajne WZA

9.V.2018 r.

Zwyczajne WZA

9.V.2017 r.

Zwyczajne WZA

10.V.2016 r.

Zwyczajne WZA

8.V.2015 r.

Zwyczajne WZA

8.V.2014 r.

Zwyczajne WZA

25.IV.2013 r.

Nadzwyczajne WZA

25.IV.2013 r.

Zwyczajne WZA

5.VI.2012 r.

Zwyczajne WZA

8.XI.2011 r.

Nadzwyczajne WZA

15.III.2011 r.

Zwyczajne WZA