Corporate Aztec International S.A

Strona Relacji Inwestorskich Aztec International S.A.

Nadzwyczajne WZ z dnia 10.V.2023 r.

Raport Bieżący nr 15/2023 z dnia 10.05.2023 r.

Treść podjętych uchwał przez NWZ w dniu 10.05.2023 r.

118 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2023 z dnia 10.05.2023 r.

Treść podjętych uchwał przez NWZ w dniu 10.05.2023 r.

278 KB

Raport Bieżący nr 13/2023 z dnia 24.04.2023 r.

Korekta RB EBI nr 10/2023 (Projekty uchwał na NWZ na dzień 10.05.2023 r. AZTEC International S.A.

93 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 13/2023 z dnia 24.04.2023 r.

Opinia Zarządu do projektu uchwał NWZ

100 KB

Raport Bieżący nr 12/2023 z dnia 24.04.2023 r.

Korekta RB ESPI nr 5/2023 (Zwołanie NWZ na dzień 10 maja 2023 r.) i RB EBI nr 9/2023 (Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ na dzień 10.05.2023 r.).

93 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 12/2023 z dnia 24.04.2023 r.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ - korekta

167 KB

ESPI Raport Bieżący nr 7/2023 z dnia 24.04.2023 r.

Korekta raportu bieżącego ESPI nr 5/2023 (Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 maja 2023 r. AZTEC International S.A.) i raportu bieżącego EBI nr 9/2023 (Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ na dzień 10.05.2023 r. AZTEC International S.A.).

282 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego ESPI nr 7/2023 z dnia 24.04.2023 r.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ - korekta

167 KB

Raport Bieżący nr 10/2023 z dnia 31.03.2023 r.

Projekty uchwał na NWZ na dzień 10.05.2023 r

94 KB

Załącznik nr 1 do Raportu Bieżącego nr 10/2023 z dnia 31.03.2023 r.

Projekty uchwał na NWZ na dzień 10.05.2023 r.

294 KB

Załącznik nr 2 do Raportu Bieżącego nr 10/2023 z dnia 31.03.2023 r.

Proponowane zamiany Statutu Spółki

158 KB

Załącznik nr 3 do Raportu Bieżącego nr 10/2023 z dnia 31.03.2023 r.

Proponowany tekst jednolity Statutu Spółki

219 KB

Raport Bieżący nr 9/2023 z dnia 31.03.2023 r.

Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ na dzień 10.05.2023 r.

91 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 9/2023 z dnia 31.03.2023 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

134 KB

ESPI Raport Bieżący nr 5/2023 z dnia 31.03.2023 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 maja 2023 r.

282 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego ESPI nr 5/2023 z dnia 31.03.2023 r.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

134 KB

Formularz do głosowania dla pełnomocnika – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

340 KB

Wzór karty do głosowania – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

54 KB

Wzór pełnomocnictwa osoba fizyczna – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

145 KB

Wzór pełnomocnictwa osoba prawna – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

146 KB