Corporate Aztec International S.A

Strona Relacji Inwestorskich Aztec International S.A.

Zwyczajne WZ z dnia 10.V.2023 r.

Raport Bieżący nr 14/2023 z dnia 10.05.2023 r.

Treść podjętych uchwał przez ZWZ w dniu 10.05.2023 r.

118 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 14/2023 z dnia 10.05.2023 r.

Treść podjętych uchwał przez ZWZ w dniu 10.05.2023 r.

244 KB

Raport Bieżący nr 11/2023 z dnia 24.04.2023 r.

Korekta RB ESPI nr 4/2023 (Zwołanie ZWZ na dzień 10 maja 2023 r.) i RB EBI nr 6/2023 (Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ na dzień 10.05.2023 r.).

92 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 11/2023 z dnia 24.04.2023 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - korekta

145 KB

ESPI Raport Bieżący nr 6/2023 z dnia 24.04.2023 r.

Korekta raportu bieżącego ESPI nr 4/2023 (Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 maja 2023 r. AZTEC International S.A.) i raportu bieżącego EBI nr 6/2023 (Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ na dzień 10.05.2023 r. AZTEC International S.A.).

283 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego ESPI nr 6/2023 z dnia 24.04.2023 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - korekta

145 KB

Raport Bieżący nr 7/2023 z dnia 31.03.2023 r.

Projekty uchwał na ZWZ na dzień 10.05.2023 r.

91 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 7/2023 z dnia 31.03.2023 r.

Projekty uchwał na ZWZ na dzień 10.05.2023 r.

145 KB

Raport Bieżący nr 6/2023 z dnia 31.03.2023 r.

Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ na dzień 10.05.2023 r.

89 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 6/2023 z dnia 31.03.2023 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

136 KB

ESPI Raport Bieżący nr 4/2023 z dnia 31.03.2023 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 maja 2023 r.

282 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego ESPI nr 4/2023 z dnia 31.03.2023 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

136 KB

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022

165 KB

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Z wyników oceny sprawozdań finansowych za 2022 rok

52 KB

Raport Roczny nr 5/2023 z dnia 31.03.2023 r.

Skonsolidowany raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2022

71 KB

1. List Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów

551 KB

2. Wybrane dane finansowe skonsolidowane

560 KB

3. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

2 MB

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

1 MB

5. Oświadczenie o rzetelności sprawozdania finansowego

625 KB

6. Oświadczenie w sprawie prawidłowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

632 KB

7. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

267 KB

Raport Roczny nr 4/2023 z dnia 31.03.2023 r.

Jednostkowy raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2022

72 KB

1. List Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów

551 KB

2. Wybrane dane finansowe jednostkowe

560 KB

3. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

1 MB

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki

1 MB

5. Oświadczenie o rzetelności sprawozdania finansowego

624 KB

6. Oświadczenie w sprawie prawidłowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

633 KB

7. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

265 KB

8. Informacje na temat stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

578 KB

Formularz do głosowania dla pełnomocnika - Zwyczajne Walne Zgromadzenie

259 KB

Wzór karty do głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie

71 KB

Wzór pełnomocnictwa osoba fizyczna Zwyczajne Walne Zgromadzenie

145 KB

Wzór pełnomocnictwa osoba prawna Zwyczajne Walne Zgromadzenie

146 KB