Corporate Aztec International S.A

Strona Relacji Inwestorskich Aztec International S.A.

Zwyczajne WZA z dnia 5.VI.2012 r.

Raport Bieżący nr 17/2012 z dnia 05.06.2012r. Treść uchwał podjętych na ZWZA

205 KB

Załącznik do raportu nr 17/2012r. Akt notarialny Uchwały WZA

407 KB

Raport nr 8/2012 z dnia 12.04.2012r. Raport okresowy za rok obrotowy 2011

160 KB

1. List do Akcjonariuszy i Inwestorow

755 KB

2. Skonsolidowane wybrane dane finansowe

49 KB

3. Jednostkowe wybrane dane finansowe

34 KB

4. Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe

3.66 MB

5. Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe

1.69 MB

6. Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu

4.1 MB

7. Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu

4.04 MB

8. Oświadczenie o rzetelności sprawozdania finansowego

19 KB

9. Oświadczenie w sprawie podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego

25 KB

10. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

686 KB

11. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta do jednostkowego sprawozdania finansowego

792 KB

12. Dobre Praktyki

400 KB

Wzór pełnomocnictwa osoba fizyczna

271 KB

Wzór pełnomocnictwa osoba prawna

273 KB

ESPI raport bieżący nr 1-2012. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

76 KB

Projekty uchwał ZWZA

548 KB

Raport nr 10 2012 z dnia 10.05.2012r. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

213 KB

Załącznik do raportu nr 10 2012 Projekty uchwał ZWZA

548 KB

Raport nr 12 2012 z dnia 10.05.2012r. Zmiana statutu Spółki

186 KB

Załącznik do raportu nr 12 2012 Projekt tekstu jednolitego Statutu

76 KB