Corporate Aztec International S.A

Strona Relacji Inwestorskich Aztec International S.A.

zwyczajne wza z dnia 12.v.2021 r.

Raport Bieżący nr 09/2021 z dnia 12.05.2021 r.

Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 12.05.2021 r.

121 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 09/2021 z dnia 12.05.2021 r.

Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 12.05.2021 r.

279 KB

Raport Bieżący nr 08.2021 z dnia 07.04.2021 r.

Projekty uchwał na ZWZ na dzień 12.05.2021 r.

92 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 08.2021 z dnia 07.04.2021 r.

Projekty uchwał na ZWZ na dzień 12.05.2021r.

162 KB

Raport Bieżący nr 07.2021 z dnia 07.04.2021 r.

Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ na dzień 12.05.2021 r

91 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 07.2021 z dnia 07.04.2021 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

132 KB

ESPI Raport bieżący 2.2021 z dnia 07.04.2021r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 maja 2021 r.

288 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego ESPI nr 2.2021 z dnia 07.04.2021r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

139 KB

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

188 KB

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Z wyników oceny sprawozdań finansowych za 2020 rok

54 KB

Raport Roczny nr 6.2021 z dnia 06.04.2021r.

Skonsolidowany raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2020

73 KB

1. List Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów

546 KB

2. Wybrane dane finansowe skonsolidowane

856 KB

3. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

1.59 MB

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

994 KB

5. Oświadczenie o rzetelności sprawozdania finansowego

622 KB

6. Oświadczenie w sprawie prawidłowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

633 KB

7. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

1.39 MB

Raport Roczny 5.2021 z dnia 06.04.2021 r.

Jednostkowy raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2020

74 KB

1. List Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów

546 KB

2. Wybrane dane finansowe jednostkowe

856 KB

3. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

1.48 MB

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki

1.1 MB

5. Oświadczenie o rzetelności sprawozdania finansowego

622 KB

6. Oświadczenie w sprawie prawidłowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

633 KB

7. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

1.36 MB

8. Informacje na temat stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

574 KB

Wzór karty do głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie

55 KB

Wzór pełnomocnictwa osoba fizyczna Zwyczajne Walne Zgromadzenie

142 KB

Wzór pełnomocnictwa osoba prawna Zwyczajne Walne Zgromadzenie

124 KB