Corporate Aztec International S.A

Strona Relacji Inwestorskich Aztec International S.A.

NADZWYCZAJNE WZA Z DNIA 25.IV.2013 R.

Raport Bieżący nr 9/2013 z dnia 28.03.2013r.

Treść proponowanych zmian w Statucie Spółki zgodnie z projektami uchwał na NWZA planowanego na dzień 25 kwietnia 2013r.

210 KB

Załącznik do raportu nr 9/2013 z dnia 28.03.2013r.

Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki

151 KB

ESPI Raport bieżący nr 3/2013

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

85 KB

Raport Bieżący nr 8/2013 z dnia 28.03.2013r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 25 kwietnia 2013r.

211 KB

Załącznik do raportu nr 8/2013 z dnia 28.03.2013r.

Wzór projektów uchwał NWZA

131 KB

Wzór pełnomocnictwa osoba fizyczna

271 KB

Wzór pełnomocnictwa osoba prawna

273 KB