Corporate Aztec International S.A

Strona Relacji Inwestorskich Aztec International S.A.

Nadzwyczajne Wza 17.II.2020 r.

Raport nr 05/2020 z dnia 18.02.2020 r.

Raport nr 05/2020 z dnia 18.02.2020 r.

138 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 05/2020 z dnia 18.02.2020 r.

Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 17.02.2020 r.

151 KB

Raport 03/2020 z dnia 21.01.2020 r.

Projekty uchwał na NWZ na dzień 17.02.2020 r.

95 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 03/2020 z dnia 21.01.2020 r.

Wzór projektów uchwał

160 KB

Raport 02/2020 z dnia 21.01.2020 r.

Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ na dzień 17.02.2020 r.

91 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 02/2020 z dnia 21.01.2020 r.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

136 KB

ESPI Raport Bieżący nr 01/2020 z dnia 21.01.2020 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17.02.2020 r.

288 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego ESPI nr 01/2020 z dnia 21.01.2020 r. C

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

136 KB

Wzór karty do głosowania – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

55 KB

Wzór pełnomocnictwa osoba fizyczna – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

110 KB

Wzór pełnomocnictwa osoba prawna – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

96 KB