Corporate Aztec International S.A

Strona Relacji Inwestorskich Aztec International S.A.

Zwyczajne WZA z dnia 15.III.2011 r.

Raport nr 3/2011 z dnia 15.02.2011 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

62 KB

Projekty uchwal na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

76 KB

Wzór pełnomocnictwa osoba prawna

46 KB

Wzór pełnomocnictwa osoba fizyczna

44 KB

Raport nr 4/2011 z dnia 28.02.2011 r.

Raport okresowy za rok obrotowy 2010

54 KB

1. List do akcjonariuszy

300 KB

2. Wybrane dane finansowe

33 KB

3. Roczne sprawozdanie finansowe

5.01 MB

4. Sprawozdanie zarządu

2.08 MB

5. Oświadczenie o rzetelności sprawozdania finansowego

74 KB

6. Oświadczenie w sprawie podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego

7. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta

372 KB

8. Dobre Praktyki

71 KB

9.Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta [de]

97 KB

10. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta [uk]

97 KB

Raport nr 6/2011 z dnia 16.03.2011 r.

Treść uchwał podjętych na WZ w dniu 15.03.2011 r.

56 KB

Uchwały RN 15.03.2011 r.

188 KB

Raport nr 7/2011 z dnia 16.03.2011 r.

Warunek objęcia akcji przez inwestora zagranicznego

56 KB