Corporate Aztec International S.A

Strona Relacji Inwestorskich Aztec International S.A.

Nadzwyczajne WZA z dnia 8.XI.2011 r.

Raport nr 26/2011 z dnia 08.11.2011 r.

Treść uchwal podjętych na NWZA w dniu 08.11.2011 r.

204 KB

Załącznik do raportu nr 26/2011

Akt Notarialny uchwały NWZ

100 KB

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem rozszerzenia porządku obrad na wniosek akcjonariusza.

182 KB

Raport nr 21/2011 z dnia 12.10.2011 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

62 KB

Załącznik do raportu nr 21/2011

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

182 KB

ESPI raport bieżący nr 7/2011

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

79 KB

Mariusz Matusik, CV Kandydata na Członka Rady Nadzorczej spółki Aztec International S.A.

104 KB

Wzór pełnomocnictwa osoba fizyczna

271 KB

Wzór pełnomocnictwa osoba prawna

273 KB