Corporate Aztec International S.A

Strona Relacji Inwestorskich Aztec International S.A.

Zwyczajne WZA z dnia 13.V.2020 r.

Raport nr 13/2020 z dnia 14.05.2020r.

Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 13.05.2020 r.

88 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 13/2020 z dnia 14.05.2020 r.

Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 13.05.2020 r.

192 KB

Raport nr 11/2020 z dnia 15.04.2020r.

Projekty uchwał na ZWZ na dzień 13.05.2020 r.

92 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 11/2020 z dnia 15.04.2020 r.

Wzór projektów uchwał ZWZ

150 KB

Raport nr 10/2020 z dnia 15.04.2020r.

Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ na dzień 13.05.2020 r.

91 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 10/2020 z dnia 15.04.2020r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

139 KB

ESPI Raport bieżący 04/2020 z dnia 15.04.2020r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 maja 2020 r.

288 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego ESPI nr 04/2020 z dnia 15.04.2020r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

139 KB

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok

71 KB

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Z wyników oceny sprawozdań finansowych za 2019 rok

51 KB

Raport nr 09.2020 z dnia 02.04.2020r.

Skonsolidowany raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2019

73 KB

1. List Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów

528 KB

2. Wybrane dane finansowe jednostkowe 2019

535 KB

3. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

1.41 MB

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Aztec International S.A.

1.33 MB

5. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdań finansowych

601 KB

6. Oświadczenie w sprawie prawidłowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

613 KB

7. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

533 KB

8. Informacje na temat stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

555 KB

Raport nr 08.2020 z dnia 02.04.2020r.

Jednostkowy raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2019

74 KB

1. List Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów

528 KB

2. Wybrane dane finansowe jednostkowe 2019

535 KB

3. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

1.41 MB

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Aztec International S.A.

1.33 MB

5. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdań finansowych

601 KB

6. Oświadczenie w sprawie prawidłowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

613 KB

7. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

533 KB

8. Informacje na temat stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

555 KB

Wzór karty do głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie

55 KB

Wzór pełnomocnictwa osoba fizyczna Zwyczajne Walne Zgromadzenie

142 KB

Wzór pełnomocnictwa osoba prawna Zwyczajne Walne Zgromadzenie

124 KB