Corporate Aztec International S.A

Strona Relacji Inwestorskich Aztec International S.A.

Zwyczajne WZA z dnia 11.V.2022 r.

Raport Bieżący nr 9/2022 z dnia 11.05.2022 r.

Treść uchwał podjętych uchwał przez ZWZ w dniu 11.05.2022 r.

114 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 9/2022 z dnia 11.05.2022 r.

Treść uchwał podjętych uchwał przez ZWZ w dniu 11.05.2022 r.

252 KB

Raport Bieżący nr 8/2022 z dnia 12.04.2022 r.

Zmiana porządku obrad na ZWZ na wniosek uprawnionego akcjonariusza

98 KB

Załącznik nr 1 do Raportu Bieżącego nr 8/2022 z dnia 12.04.2022 r.

Załącznik nr 1 do Raportu Bieżącego nr 8/2022 z dnia 12.04.2022 r.

136 KB

Załącznik nr 2 do Raportu Bieżącego nr 8/2022 z dnia 12.04.2022 r.

Projekty uchwał na ZWZ na dzień 11.05.2022 r. – aktualizacja

417 KB

ESPI Raport Bieżący nr 5/2022 z dnia 12.04.2022 r.

Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ

287 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego ESPI nr 5/2022 z dnia 12.04.2022 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - aktualizacja

136 KB

Raport Bieżący nr 7/2022 z dnia 05.04.2022 r.

Projekty uchwał na ZWZ na dzień 11.05.2022 r.

91 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 7/2022 z dnia 05.04.2022 r.

Projekty uchwał na ZWZ na dzień 11.05.2022 r.

152 KB

Raport Bieżąca nr 6/2022 z dnia 05.04.2022 r.

Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ na dzień 11.05.2022 r.

89 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 6/2022 z dnia 05.04.2022 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

136 KB

ESPI Raport Bieżący nr 2/2022 z dnia 05.04.2022 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 maja 2022 r.

288 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego ESPI nr 2/2022 z dnia 05.04.2022 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

139 KB

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

191 KB

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Z wyników oceny sprawozdań finansowych za 2021 rok

52 KB

Raport Roczny nr 5/2022 z dnia 05.04.2022 r.

Skonsolidowany raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2021

68 KB

1. List Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów

563 KB

2. Wybrane dane finansowe skonsolidowane

574 KB

3. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

1.63 MB

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

1.01 MB

5. Oświadczenie o rzetelności sprawozdania finansowego

638 KB

6. Oświadczenie w sprawie prawidłowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

647 KB

7. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

625 KB

Raport Roczny nr 4/2022 z dnia 05.04.2022 r.

Jednostkowy raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2021

69 KB

1. List Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów

563 KB

2. Wybrane dane finansowe jednostkowe

573 KB

3. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

1.51 MB

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki

1.11 MB

5. Oświadczenie o rzetelności sprawozdania finansowego

638 KB

6. Oświadczenie w sprawie prawidłowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

647 KB

7. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

653 KB

8. Informacje na temat stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

591 KB

Wzór karty do głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie

73 KB

Wzór pełnomocnictwa osoba fizyczna Zwyczajne Walne Zgromadzenie

140 KB

Wzór pełnomocnictwa osoba prawna Zwyczajne Walne Zgromadzenie

122 KB