Corporate Aztec International S.A

Aztec logo białe - bez tła

Strona Relacji Inwestorskich Aztec International S.A.

Raporty okresowe

Raport nr 11/2022 z dnia 12.05.2022 r.

Raport okresowy za I kwartał 2022

70 KB

Aztec International I Q 2022

1 MB

Raport Roczny nr 5/2022 z dnia 05.04.2022 r.

Skonsolidowany raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2021

68 KB

1. List Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów

563 KB

2. Wybrane dane finansowe skonsolidowane

574 KB

3. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

1.63 MB

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

1.01 MB

5. Oświadczenie o rzetelności sprawozdania finansowego

638 KB

6. Oświadczenie w sprawie prawidłowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

647 KB

7. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

625 KB

Raport Roczny nr 4/2022 z dnia 05.04.2022 r.

Jednostkowy raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2021

69 KB

1. List Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów

563 KB

2. Wybrane dane finansowe jednostkowe

573 KB

3. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

1.51 MB

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki

1.11 MB

5. Oświadczenie o rzetelności sprawozdania finansowego

638 KB

6. Oświadczenie w sprawie prawidłowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

647 KB

7. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

653 KB

8. Informacje na temat stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

591 KB

Raport nr 3/2022 z dnia 30.03.2022 r.

Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2021 roku

80 KB

Aztec International IV Q 2021 - korekta

1.12 MB

Raport nr 2/2022 z dnia 10.02.2022 r.

Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku

74 KB

Aztec International IV Q 2021

1.01 MB

Raport nr 14/2021 z dnia 10.11.2021r.

Raport okresowy za III kwartał 2021r.

73 KB

Aztec International III Q 2021

1 017 KB

Raport nr 12/2021 z dnia 12.08.2021r.

Raport okresowy za II kwartał 2021r.

65 KB

Aztec International II Q 2021

1 047 KB

Raport nr 11/2021 z dnia 13.05.2021r.

65 KB

Aztec International I Q 2021

989 KB

Raport Roczny nr 6.2021 z dnia 06.04.2021r.

Skonsolidowany raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2020

72 KB

1. List Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów

534 KB

2. Wybrane dane finansowe skonsolidowane

837 KB

3. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

1 550 KB

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

971 KB

5. Oświadczenie o rzetelności sprawozdania finansowego

608 KB

6. Oświadczenie w sprawie prawidłowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

618 KB

7. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

1 360 KB

Raport roczny 5/2021 z dnia 06.04.2021r.

Jednostkowy raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2020

73 KB

1. List Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów

534 KB

2. Wybrane dane finansowe jednostkowe

837 KB

3. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

1 443 KB

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki

1 077 KB

5. Oświadczenie o rzetelności sprawozdania finansowego

608 KB

6. Oświadczenie w sprawie prawidłowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

618 KB

7. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

1 326 KB

8. Informacje na temat stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

561 KB

Raport nr 3/2021 z dnia 11.02.2021r.

Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku

65KB

Aztec International IV Q 2020

1 257 KB

Raport nr 19.2020 z dnia 12.11.2020r.

Raport okresowy za III kwartał 2020 roku

64KB

Aztec International III Q 2020

805KB

Raport nr 18.2020 z dnia 13.08.2020r.

Raport okresowy za I kwartał 2020 roku

73KB

Aztec International II Q 2020

883KB

Raport nr 12.2020 z dnia 14.05.2020r.

Raport okresowy za I kwartał 2020 roku

50KB

Aztec International I Q 2020

764KB

Raport nr 09.2020 z dnia 02.04.2020r.

Skonsolidowany raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2019

71KB

1. List Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów

516KB

2. Wybrane dane finansowe skonsolidowane 2019

523KB

3. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

1MB

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

1MB

5. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdań finansowych

587KB

6. Oświadczenie w sprawie prawidłowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

598KB

7. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

72KB

Raport nr 08.2020 z dnia 02.04.2020r.

Jednostkowy raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2019

516KB

1. List Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów

516KB

2. Wybrane dane finansowe jednostkowe 2019

522KB

3. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

1MB

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Aztec International S.A.

1MB

5. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdań finansowych

587KB

6. Oświadczenie w sprawie prawidłowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

598KB

7. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

533KB

8. Informacje na temat stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

555KB

Raport 07.2020 z dnia 27.03.2020r.

Raport 07.2020 z dnia 27.03.2020r.

76KB

Aztec International IV Q 2019 Korekta

1MB

Raport nr 4/2020 z dnia 13.02.2020

Raport okresowy za IV kwartał 2019r.

65KB

Aztec International IV Q 2019

1MB

Raport nr 11.2019 z dnia 13.11.2019r.

Raport okresowy za III kwartał 2019r.

64 KB

Aztec International III Q 2019

832 KB

Raport nr 09.2019 z dnia 14.08.2019r.

Raport okresowy za II kwartał 2019r.

50 KB

Aztec International II Q 2019

692 KB

Raport nr 07.2019 z dnia 14.05.2019r.

Raport okresowy za I kwartał 2019r.

50 KB

Aztec International I Q 2019

1 598 KB

Raport nr 04.2019 z dnia 04.04.2019r

Skonsolidowany raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2018

63 KB

1. List Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów

802 KB

2. Wybrane dane finansowe skonsolidowane 2018

95 KB

3. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

901 KB

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

537 KB

5. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdań finansowych

436 KB

6. Oświadczenie w sprawie prawidłowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

545 KB

7. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

494 KB

Raport nr 03.2019 z dnia 04.04.2019r.

Jednostkowy raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2018

65 KB

1. List Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów

802 KB

2. Wybrane dane finansowe jednostkowe 2018

95 KB

3. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

806 KB

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Aztec International S.A.

486 KB

5. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdań finansowych

432 KB

6. Oświadczenie w sprawie prawidłowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

545 KB

7. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

491 KB

8. Informacje na temat stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

112 KB

Raport nr 02.2019 z dnia 14.02.2019r.

Raport okresowy za IV kwartał 2018r.

51 KB

Aztec International IV Q 2018

1 765 KB

Raport nr 10/2018 z dn. 13.11.2018r.

Raport okresowy za III kwartał 2018r.

73 KB

Aztec International III Q 2018

1 781 KB

Raport nr 9/2018 z dn. 14.08.2018r.

Raport okresowy za II kwartał 2018r.

73 KB

Aztec International II Q 2018

885 KB

Raport nr 8/2018 z dn. 14.05.2018r.

Raport okresowy za I kwartał 2018r.

73 KB

Aztec International I Q 2018

1 713 KB

Raport nr 4/2018 z dn. 05.04.2018r.

Skonsolidowany raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2017

90 KB

1. List Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów

121 KB

2. Wybrane dane finansowe skonsolidowane

96 KB

3. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

864 KB

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

482 KB

5. Oświadczenie o rzetelności sprawozdania finansowego

440 KB

6.Oświadczenie w sprawie prawidłowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

569 KB

7. Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

1 671 KB

Raport nr 3/2018 z dn. 05.04.2018r.

Jednostkowy raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2017

91 KB

1. List Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów

121 KB

2. Wybrane dane finansowe jednostkowe

95 KB

3. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

916 KB

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki

351 KB

5. Oświadczenie o rzetelności sprawozdania finansowego

434 KB

6. Oświadczenie w sprawie prawidłowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

569 KB

7. Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

745 KB

8. Informacje na temat stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

112 KB

Raport nr 2/2018 z dn. 14.02.2018r.

Raport okresowy za IV kwartał 2017r.

51 KB

Aztec International IV Q 2017

1 449 KB